​​​​​​​Aquarell 
image-12516143-332931357_1358888704654101_6175828460684470011_n-c9f0f.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​Enkaustik - Wachsmalen / encaustic wax painting
​​​​​​​
image-12558026-438065360_1244150336547612_6353666319629832353_n-c9f0f.w640.jpg
​​​​​​​
image-12553931-435740206_3757738261138754_1780287355674083178_n-16790.jpg
​​​​​​​
image-12548249-430063781_948937090226811_2819519114796376790_n-16790.w640.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
image-12548345-430063781_948937090226811_2819519114796376790_n-aab32.jpg
image-12533138-433200098_327402830317993_4451590779033940038_n-d3d94.w640.jpg
​​​​​​​
image-12541235-430063445_1626080674597321_783290678249112356_n-aab32.w640.jpg
​​​​​​​
image-12541769-426833060_1142024870278206_5382048459686661315_n-8f14e.w640.jpg
​​​​​​​
image-12533120-426563410_356275587395709_4223764715223399158_n-8f14e.w640.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
image-12527795-426612477_418380337229150_7853869557512391503_n-e4da3.w640.jpg
​​​​​​​
image-12527786-426562666_358272117185017_6132587109253009962_n-16790.w640.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
image-12516134-418202163_420828253726193_6310998628853345437_n-6512b.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​Pergamano
image-12516128-356771562_241532278728939_8148946542301229755_n-8f14e.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​Modellieren  und mit Acryl 
image-12470966-380604574_301738132684693_1806846123343385059_n-c51ce.w640.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
image-12320225-348357994_568669395410837_3934349418663793788_n-16790.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
image-12253388-345875553_201535092709215_376717600611179899_n-6512b.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​Tusch Malerei 
image-12148013-332937929_218251337391813_9029861702174542981_n-c51ce.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
Hintergrund mit Pastell Kreide und das Motiv mit Tinte
image-12148010-332597756_604039644395207_5838917322567424143_n-8f14e.jpg
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

​​​​​​​
​​​​​​​


​​​​​​​

​​​​​​​


​​